A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési
Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya az alábbi,
érdeklődésre számot tartó információkról kívánja
tájékoztatni.

- 2013. január 16.-án a Magyar Közlöny 7. számában megjelent A
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES
KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2013. (I. 16.) KORM.
RENDELET (továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet
közlönyállapot szerinti szövege elérhető a www.magyarkozlony.hu.

A Korm. rendelet - többek között - módosítja a közúti
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.
28.) Korm. rendeletet, amely módosítások közül az alábbiakra
kívánjuk különösen felhívni a figyelmét:

- Az „AM" kategória kiadására irányuló életkori feltétel A
16. ÉLETÉV BETÖLTÉSÉRŐL A 14. ÉLETÉV BETÖLTÉSÉRE MÓDOSULT
(Korm. rendelet 22. § f) pontja), amelynek értelmében 2013. március
1.-jét követően „AM" kategóriás gyakorlati vizsgára bocsátható
az, aki a kategória kiadására irányuló életkort, tehát a 14.
életévét betöltötte,

- Az előzőekben említettektől függetlenül érvényes „AM"
kategóriás vezetői engedély KIZÁRÓLAG BELFÖLDÖN JOGOSÍT
JÁRMŰVEZETÉSRE A 16. ÉLETÉV BETÖLTÉSÉIG (Korm. rendelet 6. §),

- 2013. január 19.-ét követően a már megszerzett „A KORL."
VEZETŐI ENGEDÉLY KATEGÓRIA HELYETT a közlekedési igazgatási
hatóság kérelemre - külön tanfolyami vagy vizsgakötelezettség
nélkül - „A2" KATEGÓRIÁRA ÉRVÉNYES VEZETŐI ENGEDÉLYT AD KI
(Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés).

A fentiekben kiemelt módosítások a Korm. rendelet kihirdetését
követő napon lépnek hatályba.


Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

 

Facebook